Koszty i zaliczki

– opłata stała za zlecenie poszukiwania majątku dłużnika – 100,00 zł ( w tym VAT).

– zapytanie do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – 50,62 zł;

– zapytanie do właściwego Urzędu Skarbowego – 54,46zł;

– zapytanie do Systemu OGNIVO (27 banków, Banki Spółdzielcze, SKOK) – ABONAMENT

– zapytanie do Wydziału Geodezji Powiatu Bydgoskiego – 30,50 zł;

– zapytanie do Wydziału Geodezji Miasta Bydgoszcz – 32,00 zł;

– zapytanie o nieruchomości do Bazy E.K.W. – 20,00 zł;

– zapytanie do rejestru zastawów – 22,00 zł;

– koszt jednej korespondencji -7,13 zł;