Koszty i zaliczki

– opłata stała za zlecenie poszukiwania majątku dłużnika – 74,62 zł.

– zapytanie do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – 35,17 zł;

– zapytanie do właściwego Urzędu Skarbowego – 47,00 zł;

– zapytanie do Centralnej Informacji Bankowej – 35,00 zł;

– zapytanie do Systemu OGNIVO (33 banki) – 10,23 zł;

– zapytanie do Wydziału Geodezji Powiatu Bydgoskiego – 30,60 zł;

– zapytanie do Wydziału Geodezji Miasta Bydgoszcz – 32,00 zł;

– zapytanie o nieruchomości do Bazy E.K.W. – 20,00 zł;

– zapytanie do rejestru zastawów – 22,00 zł;

– koszt jednej korespondencji – 5,61 zł;