Koszty i zaliczki

– opłata stała za zlecenie poszukiwania majątku dłużnika – 123 zł ( z VAT).

– zapytanie do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – 45,44 zł;

– zapytanie do właściwego Urzędu Skarbowego – 54,46zł;

– zapytanie do Systemu OGNIVO (27 banków, Banki Spółdzielcze, SKOK) -25,11 zł;

– zapytanie do Wydziału Geodezji Powiatu Bydgoskiego – 30,50 zł;

– zapytanie do Wydziału Geodezji Miasta Bydgoszcz – 32,00 zł;

– zapytanie o nieruchomości do Bazy E.K.W. – 20,00 zł;

– zapytanie do rejestru zastawów – 22,00 zł;

– koszt jednej korespondencji -6,21 zł;